رفتن به محتوای اصلی

ما کانتینرها را در سایت تخلیه می کنیم My Car Import

ما می توانیم در هنگام واردات خودروی شما به بریتانیا به فرآیند تخلیه کانتینر کمک کنیم

حمل و نقل ترمینال بندر

ما حرکت کانتینر را از کشتی به سمت اسکله انجام می دهیم و هزینه های مربوطه را به بندر می پردازیم تا بتوانیم کانتینر را جمع آوری کنیم.

ترخیص کالا از گمرک

ما بر کل فرآیند ترخیص کالا از گمرک نظارت می کنیم که باید قبل از جمع آوری کانتینر از بندر تکمیل شود.

حمل و نقل کانتینری

My Car Import به طور ایده آل برای حمل و نقل جاده ای و قطاری کانتینر شما از بندر به تأسیسات ما برای تخلیه قرار دارد.

تخلیه کننده های تخصصی خودرو

ما بر روی تمام تجهیزات لازم برای تخلیه ایمن ماشین شما از کانتینر سرمایه گذاری کرده ایم و آماده هستیم تا پس از آن در جاده بریتانیا در تاسیسات ما ثبت شود.

یک نقل قول
یک نقل قول