رفتن به محتوای اصلی

اصلاح الگوی پرتو خود با استانداردهای مطابق با انگلستان

مطابقت با چراغ جلو در انگلستان

اطمینان از انطباق چراغ جلو در بریتانیا به عوامل مختلفی بستگی دارد.

نوع لامپ چراغ‌های جلو، نوع الگوی پرتو و مکانی که خودرو از کجا وارد شده است نشان می‌دهد که چه چیزی برای مطابقت با چراغ‌های جلوی شما با بریتانیا لازم است.

تعویض یا تنظیم؟

هر زمان که بتوانیم، My Car Import همیشه سعی می‌کند به جای تعویض، چراغ‌های جلوی شما را تنظیم کند. بیشتر چراغ‌های جلوی بای زنون، تخلیه گاز و LED مدرن قابل تنظیم هستند، بنابراین تا زمانی که مطابقت چراغ‌های جلو برای بریتانیا قابل قبول باشد، ما این روش را انتخاب می‌کنیم.

هنگامی که چراغ جلو قابل تنظیم نیست، ممکن است نیاز به تعویض چراغ های جلو باشد و ما برای به حداقل رساندن هزینه های لازم از شما نقل قول می کنیم.

یک نقل قول
یک نقل قول