رفتن به محتوای اصلی

ما در امور اداری برای ثبت نام خودروی شما کمک می کنیم

اسناد گمرکی

ما تمام مدارک را از طرف شما انجام می دهیم تا مطمئن شویم خودروی شما بدون مشکل از گمرک عبور می کند.

محاسبات مالیاتی

ما اطمینان می دهیم که هنگام واردات خودرو خود مالیات صحیحی را پرداخت کنید و هیچ هزینه اضافی در گمرک متحمل نشوید.

واردات شخصی یا شخصی

ما سناریوهای مختلفی از واردات خصوصی گرفته تا انتقال ساکنان را انجام می‌دهیم و می‌توانیم در مورد همه واردات مشاوره دهیم.

تیم پشتیبانی اختصاصی

ما در تمام مراحل واردات خودروی شما اینجا هستیم، بنابراین مجبور نیستید در طول فرآیند با شرکت های زیادی سر و کار داشته باشید.

یک نقل قول
یک نقل قول